در مجوعه گالری هنر ایرانیان به مدیریت خانم شهین سرجویی ما بر آنیم تا با تلاشهای شبانه روزی از اعتبار 30 ساله این مجموعه دفاع کنیم.  مشاوره در مورد خرید فرش اصفهان اعلا و رنگبندی و طراحی متناسب با فضای داخلی که قصد دیزاین آن را  دارید اط وظایف شرکت هنر ایرانیان میباشد. ما همچنین در زمینه تعمیرات کارهای هنری فاخر به دوستان مینوانیم مشاوره بدهیم.همچنین فرشهای کهنه و اعلا را خریداری میکنیم.  اما عمده فعالیت ما در تولید فرشهای ریزبافت اضفهان، با رنگهای گیاهی و بافت و طرح اعلا از هنرمندان و چهره های ماندگار این سرزمین     میباشد. متاسفانه با حجوم کارهای بی کیفیت و تقلبی و استفاده از گره های جفتی در بازار فرش ایران و به خصوص اصفهان عرصه برای سودجویان فراوان و کار برای مصرف کنندگان که به دنبال کارهای اعلا و تک خفت و رنگهای گیاهی و غیر شیمیایی هستند بسیار سخت شده است. ما در این مچموعه بر آنیم تا با تلاشهای شبانه روزی  به درخواستهای مصرف کنندگان پاسخی درخور و مناسب دهیم

فهرست